003: Priprema slika za proizvode

003: Preparing product images

BizzyBeeShop sustav omogućuje da svakom prozvodu postavite jednu glavnu sliku. Ta se slika postavlja u atribut Slika.

BizzyBeeShop system allows you to assign one main image to each product. That image is placed under the attribute Image (Slika).

Dodatno, svaki proizvod može imati jednu ili više dodatnih slika. One se postavljaju u atribut Slike.

Furthermore, each product can have one or more additional images. Those are placed in the attribute Images (Slike).

Za glavnu sliku (u atribut Slika) uvijek trebate postavljati samo jednu sliku. Green Panel će Vam dozvoliti postavljanje više slika u taj atribut, međutim samo će se jadna slika iz tog atributa prikazati na webu. Ostale se neće prikazati.

For the purpose of the main product image (in the attribute Image/Slika), you should always assign just one image. Green Panel will allow you to assign more than one image in that attribute, however only one image from that attribute will be displayed. Others will not show.

Ukoliko želite pridružiti više slika jednom proizvodu - samo jednu sliku pridružite u atribut Slika, a sve druge slike postavite u atribut Slike.

If you desire to assign more than one images to a product – assign just one image to the attribute Image/Slika. All other images should be assigned to the attribute Images/Slike.

Slika se na web trgovini prikazuje u nekoliko veličina:

 • Lista proizvoda (product-list-page) prikazuje najmanju sličicu
 • Detalji proizvoda (product-page) prikazuje veću sliku
 • Klik na sliku otvara još veću sliku

The image is displayed in several sizes on the Web shop:

 • Product list (product-list-page) shows the smallest image
 • Product details (product-page) shows larger image
 • Click to the image opens even larger image

Kada radite sa slikama proizvoda web trgovine - ne treba unostiti 3 verzije slike. Dovoljno je unijeti jednu verziju slike, a web trgovina će sama napraviti 3 verzije koje su joj potrebne.

When you work with product images on the web shop – you don’t need to enter 3 versions of the same image. It is enough to upload only one version, and the web shop engine will generate other 3 when needed.

Podržani formati slike su:

 • GIF (stariji format, preporučamo ne koristiti)
 • JPG, JPEG
 • PNG

Supported formats include:

 • GIF (older format, we advise not to use)
 • JPG, JPEG
 • PNG

 

Preporuke za obradu slike / Image preparing recommendations

Rezolucija slike / Image resolution

Sasvim je dovoljno raditi slike  maksimalne veličine 1500x1500 pixela. Čak i znatno manje. Već je 1200x1200 pixela sasvim dovoljno. Web shop neće prikazati veće slike. Najveći prikaz slike će se smanjiti na 1200x1200 px.

It is quite enough to prepare the image of maximum size of 1500x1500 pixels. Even much smaller. Even 1200x1200 pixels is quite enough. Web shop will not show larger image. The largest displayed image will be reduced to 1200x1200 px.

Veličina datoteke slike / Image file size

Što veće slike radite, više će Megabajta (MB) iznositi. Pa će upload slika nešto duže trajati. Slika rezolucije 1200x1200 može se napraviti već od 100-500 KB (kilobajta).

The larger images you create, more Megabytes (MB) will they take. So the upload will take some more time. The image with the resolution 1200x1200 px can already be made at size 100-500 KB (kilobytes).

Automatska obrada slike na webu / Automatic image processing on the web

Svaka slika koju postavite na web će se automatskom obradom sustava napraviti da bude kvadratnog oblika u prikazu. Slici, koja je postavljena, a nije kvadratnog oblika, dodati će bijeli prostor gore/dolje ili lijevo/desno, kako bi se dobio kvadradtni oblik. Kvadratni oblik slike je jedini koji se može kvalitentno smanjivati. Stoga svakako savjetujemo, ako je ikako moguće - postavljati slike proizvoda s bijelim pozadinama.

Each image you upload to web will automatically be processed in a way to be rendered as a square when displayed on the web. Image that you upload, if not already a square, will be added the white space up/down or left/right, to be transformed to a squared shape. Squared shape of the image is the only shape that can be reduced to smaller versions and to be OK. Therefore, we advise, if that is anyway possible – to upload images with white backgrounds.

Grafička obrada slike / Graphical image preparation

Prije postavljanja, sliku je dobro pripremiti u nekom programu za obradu slike. Sami Windowsi imaju dovoljno dobar PAINT program koji to može. Preporuka je ukloniti bijeli rub kojeg slika ima. U bilo kojem smjeru, vertikalno ili horizontalno dobro je ukloniti bijeli prostor. Programi za obradu slika obično funkciju rezanja zovu CROP.

Before you upload, it’s advisable to process the image in some image processing software/application. Windows alone already have a very good PAINT application that can suffice. We advise to remove the white margin the image contains. In any direction, vertically or horizontally, it’s advisable to remove the white margin. Image processing applications usually call the cutting function CROP.

 

Slijede primjeri što je dobro, a što nije.

The examples of what’s good, and what’s not good, follow:

 

Dobro / Good

Minimalno bijelog prostora sa svih strana. Minimal white space from each side.

Nije dobro / Not good

Bijeli prostor sa sve 4 strane. White space on all sides.

 

Previše bijelog prostora s liljeve i desne strane. Too much space on left and right sides.

Previše bijelog prostora gore i dolje. Too much space up and down.

Dobro / Good

Ima bijelog prostora lijevo i desno, ali je slika kvadratna, pa nema veze. There's too much space left and right, but the image is squared, so it doesn't matter.

Najmanje bijelog prostora sa svih strana. The least amount of space from each sides.

Najbolja slika gdje se proizvod najviše vidi. The best image where the product is shown the most.

Nije dobro / Not good

Previše bijelog prostora s lijeve i desne strane. Too much space on left and right sides.

Previše bijelog prostora gore i dolje. Too much space up and down.

Svi KB članci
Da biste redovno pratili sve naše novosti i zanimljivosti...