001: Specijalne oznake i njihovo korištenje

001: Special marks and the use

Postoje 3 ugrađene oznake koje svaki trgovac odmah može koristiti:

  • Akcija
  • Rasprodaja
  • Novo

There are three (3) built-in Special marks, that any merchant can use right out-of-the-box:

  • Discount (Akcija)
  • Sale (Rasprodaja)
  • New (Novo)

Kada su uključene te se oznake vide na artiklu, kao ovdje:

When turned on, those marks can be seen on the product, like seen here:

Oznaka Akcija / The Discount mark

Oznaka Akcija se može uključiti na dva načina.

The Discount mark can be turned on in two ways.

Prvi način je upisom akcijske cijene artikla. Ako postoji akcijska cijena artikla, onda će web automatski postaviti Oznaku Akcija. Dodatno će istaknuti akcijsku cijenu, a prekrižiti redovnu cijenu.

First way is to add the Discount price of the product. If there exists the discounted product price, the Web site will automatically display the Discount mark. Additionally, the web will accentuate the discounted price, and cross the regular price.

Drugi je način - tako da uključite Oznaku Akcija u atributu proizvoda.

The second way - is to turn on the Special mark Discount in the product attribute.

Snimite proizvod.

Save the product.

Oznake Novo i Rasprodaja / New and Sale marks

Ove se dvije oznake pojavljuju na webu, na proizvodu - jedino onda kada ih uključite u Green Panelu na proivodu.

These two marks appear on the web, on the product – only when they are turned on in the Green Panel, on the product itself.

Ostale oznake / Other marks

Ostale oznake, kao Best-Buy, Promocija, Tiskani katalog... se ne pojavljuju na webu automatski. Samo su odrađene prve tri (već spomenute) oznake.

Other marks, such as Best-Buy, Promotion (Promocija), Printed catalog (Tiskani katalog)... do not appear on the web automatically. Only the first three (already mentioned) marks have been prepared in the system.

Postoje ostale ugrađene oznake, a postoji mogućnost dodavanja Vaših, izmišljenih oznaka. Nemoguće je predvidjeti grafički razmještaj i implementaciju svih mogućih oznaka koje sustav može podržati.

There are built-in marks, but there is a possibility to add your own, custom made-up marks. It is impossible to predict the graphical placement and implementation of all the possible marks that the system can support.

Zbog toga, ostale oznake se mogu koristiti, ali njihov prikaz na webu nije implementiran "by-default".

Because of that, other marks can be used, but their presentation on the web is not implemented by-default.

Za specijalne implementacije moguće je dodatno zatražiti implementaciju dodatnih oznaka. Implementaciju može izvršiti vaš web dizajner ili stručnjaci BizzyBeeShop sustava.

For special implementations, it is possible to additionally request the custom and additional marks. The implementation can be done by your web designer or can be done by the experts of BizzyBeeShop system.

Tada možete postići primjerice ovakve funkcionalnosti:

Then you can achieve functionalities like this:

Svi KB članci
Da biste redovno pratili sve naše novosti i zanimljivosti...