007: Upisujem nove kategorije u Green Panelu, a na webu mi se ne vide

Upisivanje kategorizacije proizvoda, radite putem Green Panela tako da otvarate nove kategorije i smještate ih u hijerarhijsku strukturu, kako će se one prikazivati na webu.

Dok upisujete nove kategorije - ako pogledate na stranicu web trgovine, može vam se dogoditi da novo-upisane kategorije ne vidite na webu.

Nekoliko je ovdje stvari s kojima Vas želimo upoznati.

 

Poveži s webom

BizzyBeeShop sustav je napravljen na način da trgovac može imati jedan ili više webova. Ti webovi mogu biti:

  • Više odvojenih web trgovina s različitim prodajnim asortimanima
  • Jedan Maloprodajni, jedan Veleprodajni web
  • Jedan na hrvatskom jeziku, jedan na engleskom
  • razne druge varijante...

Kategorije se u Green Panelu upisuju jedinstveno za cijelog trgovca, bez obzira na to koliko trgovac ima webova. Dakle sve kategorije se definiraju "per-merchant“.

Da biste novu kategoriju (ili cijelu granu kategorija) objavili na web trgovini, morati ćete odabrati gumb "Poveži s webom". Na toj stranici možete odrediti koje će kategorije pripasti kojem webu. Nakon definiranja, obavezno snimite.

Hijerarhija - 10 minuta

Kod definiranja nove kategorije, ili izrade cijele nove grane hijerarhije ponekad Vam se može dogoditi da (iako ste kategoriju povezali s webom) odmah ne pokaže na web stranici. Isto se može dogoditi ukoliko radite hijerarhijski razmještaj kategorija. Hijerarhija kategorija se re-kalkulira u sustavu svakih 10 minuta. Stoga preporučujemo trgovcima, da se koncentriraju na izradu kompletne kategorizacije, i pritom ne gledaju odmah rezultate na web stranici. Što god napravite, kroz neko vrijeme će se sigurno pokazati na webu - ne brinite.

Web cache

Ako pojedinoj kategoriji mijenjate Naziv, isto se tako promjene možda neće odmah vidjeti na webu. Razlog tome je očuvanje performansi sustava, te korištenje tzv. Web cache memorije.

Više o tome možete pročitati ovdje: Promjene snimljene na proizvodu mi se ne vide odmah na webu

Princip kako to radi na proizvodima se primjenjuje i na podatke kategorija. Dakle, to radi isto za kategorije i proizvode.

Aktivna/Neaktivna kategorija

Ponekad Vam se može učiniti sljedeće - jedan dan unesete sve kategorije u Green Panelu, lijepo ih vidite i sve radi na webu. Međutim, sljedeći dan ne vidite mnoge od tih kategorija na web stranici.

Ukoliko nemate aktivnih proizvoda unutar neke kategorije, BizzyBeeShop sustav će automatski deaktivirati sve takve kategorije. Kategorije sustav neće brisati, a ukoliko želite kategoriju ponovno vidjeti na webu - samo je trebate ponovno aktivirati.

Ovim načinom se sustav brine da na web trgovini ne stoje kategorije koje su prazne. Kupcima nije dobro prikazivati prazne kategorije.

Svi KB članci
Da biste redovno pratili sve naše novosti i zanimljivosti...
Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo Newsletter logo