011: Korištenje "Active snippets" komponenata u Web tekstovima i Novostima

011: Using "Active snippets" components in Web Texts and News

Vrsni Internet marketinški stručnjaci će vam uvijek naglasiti jednu stvar. Vjerojatno ste već tu parolu i čuli.

Top Internet marketing experts will always emphasize one fact. You have probably heard it already.

Sadržaj je sve.

Content is everything.

Google i ostale tražilice su dovoljno pametne i ne daju se više prevariti namještanjem rezultata pozicioniranja na prvoj stranici Googla. Jedini način kojim to možete postići jest kreiranjem i konstantnim održavanjem web sadržaja. Google skenira sve webove na svijetu i oni će odlučiti koga će gdje pozicionirati.

Google and other search engines today are clever enough, and they will not be fooled again by tweaking the results to achieve positioning yourself on the first page of Google. The only way you can achieve that is by creating and constant updating of your web content.  Google scans all web sites in the world and they will decide who and where will be positioned.

Sva sreća za Vas - BizzyBeeShop sustav posjeduje brojne mogućnosti za poboljšanje vidljivosti Vaše web trgovine na Internetu.

You are in luck - BizzyBeeShop system contains numerous possibilities to enhance the visibility of your Web shop online.

Vrlo važan alat za kreiranje sadržaja su Web Tekstovi i Novosti koje možete kreirati, pisati i održavati u BizzyBeeShop sustavu. Standardno, Web tekstovi i Novosti mogu sadržavati brojne komponente:

  • Tekst
  • Slike
  • Linkove
  • Čak i ugrađena (embedded) YouTube videa
  • Dodatne specijalne skripte (već koliko je vaš kolega editor vješt u kreiranju sadržaja).

Very important tools for creating content are Web Texts and News that you can create, write and maintain in theBizzyBeeShop system. Normally, Web texts and News can contain numerous components:

  • Text
  • Images
  • Links
  • Even the embedded YouTube videos
  • Additional specific scripts (depending on the skills of your web editor person).

BizzyBeeShop sada može sadržavati nove, tzv. "Active snippets" komponente. Active snippets komponente prikazuju aktivne sadržaje iz web trgovine kao što su proizvodi ili liste proizvoda. Prednost Active snippeta je u tome što će one u tekstu zadržati sve promjene koje napravite na proizvodima, kao slike, cijene, ostale atribucije... bez potrebe da to još jednom mijenjate u tekstu. Čim promijenite na proizvodu, vidljivo je i u tekstu putem Active snippeta.

BizzyBeeShop can now contain new, so-called “Active snippet” components. Active snippets display active content from the web shop, such as products or product lists. The advantage of Active snippets is that they will contain all the changes you make on products, like images, prices, other attributes... without the need for changing that again in the web text. As soon as you change something on the product, using Active snippets, it will be visible right-away in the text.

 

Na određeno mjesto unutar teksta možete ubaciti specijalni tekst omeđen vitičastim zagradama, te ispravno formatiran. Unutar zagrada se nalaze predefinirani parametri, koji ovise o tipu Active snippeta. Parametri su razdvojeni dvotočkama (:).

At the specific place inside of text, you can place the special text surrounded by curly braces, and the text should be correctly formatted. Inside the curly braces, you should put predefined parameters, which depend upon the type of the Active snippet. The parameters are separated with colon (:).

Parametara može biti dva ili više. Prvi parametar uvijek definira vrstu Active snippeta. Ostali parametri definiraju dodatne podatke koje trebaju Active snippetu da bi mogao učitati i prikazati podatke koje treba. Ovo je ispravan format poziva Active snippeta:

You can have two or more parameters. The first parameter always defines the type of the Active snippet. The rest of the parameters define other data needed by the Active snippet, so it can load and render the data it needs. The following is the correct way to call the Active snippet:

{{SNIPPETNAME:Parameter01[:Parameter02...]}}

 

Na kraju ovog članka imate video s našeg BizzyBeeShop YouTube kanala koji prikazuje cijeli proces rada s Active Snippets komponentama.

At the end of this text you will find the video from our BizzyBeeShop YouTube channel that will show you the entire process of working with Active Snippet components.

 

Dakle...

Therefore...

Jednostavno, ako imate postojeći ili ste napravili novi Web tekst, uđete u Edit mode:

Simply, either you already have the existing, or you create the new Web text, please go inside the Edit mode:

 

PRODUCTLIST snippet

Listu proizvoda možemo pronaći u Green Panelu. Možemo kreirati potpuno novu listu i napuniti je proizvodima. U Web tekst unosimo ovakav kod:

You can find the Product list in the Green Panel. You can also create a completely new Product list, and fill it with the products. You enter this kind of code inside the Web text:

{{PRODUCTLIST:list_code}}

Kod liste (list_code) pronalazimo u samoj listi:

You can find the Code of the Product list (list_code), in the list itself:

Ovako to izgleda kada se unese u Web tekst :

This is how this looks when entered in the Web text:

Rezultat na webu je ovakav:

The result on the web is like this:

 

PRODUCTCAROUSEL snippet

Product Carousel je kontrola koja prikazuje istu listu proizvoda, ali na takav način da nisu svi proizvodi  odmah prikazani, već se mogu listati. Kao i kod PRODUCTLIST snippeta, listu proizvoda možemo pronaći u Green Panelu. Možemo kreirati potpuno novu listu i napuniti je proizvodima. U Web tekst unosimo ovakav kod:

The Product Carousel is the control that shows the Product list in a way that all products are now shown already. Instead the products can be scrolled. In a same manner as with PRODUCTLIST snippet, the list can be found in the Green Panel. You can also create a completely new Product list, and fill it with the products. You enter this kind of code inside the Web text:

{{PRODUCTCAROUSEL:list_code}}

Kod liste (list_code) pronalazimo u samoj listi:

You can find the Code of the Product list (list_code), in the list itself:

Ovako to izgleda kada se unese u Web tekst :

This is how this looks when entered in the Web text:

Rezultat na webu je ovakav:

The result on the web is like this:

 

PRODUCT snippet

U web tekst možete unijeti i cijeli proizvod. Dakle, prikaz proizvoda kakav je na stranici proizvoda. U Web tekst unosimo ovakav kod:

You can put the entire Product in the Web text. The exact product display, as it is shown on the Product page. You enter this kind of code inside the Web text:

{{PRODUCT:product_id}}

ID proizvoda (product_id) pronalazimo na samom proizvodu u Green Panelu:

You can find ProductID (product_id) information on the Green Panel product page:

Ovako to izgleda kada se unese u Web tekst:

This is how this looks when entered in the Web text:

Rezultat na webu je ovakav:

The result on the web is like this:

 

Kako to sve izgleda „live“ pogledajte na našem YouTube videu:

How it all looks „live“, you can see on our YouTube video:

[...to be added later...]

 

Svi KB članci
Da biste redovno pratili sve naše novosti i zanimljivosti...