016 Ne prikazuju mi se dobro vijesti ili web-tekstovi. Kako ispravno formatirati?

016 The news or web-texts are not displayed correct. How to do correct formatting?

Pisanje tekstova za web je potrebno. Što više informacija i što češće pisanje čini preduvjet za dobar SEO (Search-Engine-Optimization).

Writing texts for web is necessary. The more information you offer, and the more often you write, make the good precondition for good SEO (Search-Engine-Optimization).

Umjesto da samostalno pišete, često je puno lakše kopirati tekst sa Interneta, tj. neke web stranice. Ili iz nekog dobivenog dokumenta u PDF ili MS Word formatu.

Instead you write the text yourself, it is often a lot easier to copy the text of the Internet (some web-page). Or out of some received document in PDF or MS Word format.

Jednostavno kopirate (COPY) i onda zalijepite tekst (PASTE) u editor Novosti. Kada snimite, vidite jako loše rezultate na stranici.

You simply COPY and then PASTE into the News editor. After you Save, you can see very bad results on the page.

Razlog tome je što ste nehotice, zajedno s tekstom, kopirali i cijeli formatting teksta i sve to zajedno ste pohranili na web stranicu unutar BizzyBeeShop weba. Evo kako kopirani tekst može izgledati u editoru:

The reason to that is that you unintentionally, along with the text, copied the entire text formatting. Then you saved all that into the web page inside the BizzyBeeShop web. Here’s how the copied text can appear in the editor:

Ako želite bolje analizirati ovaj efekt, možete u editoru kliknuti na gumb "Kod", pa će vam editor pokazati kakav je u stvari kod kopiran i zalijepljen u editor. To nije čisti tekst, već puno HTML formatiranja samog teksta.

If you want to analyze this effect better, you can always click the button "Code", and the editor will show you how the actual code, copied and pasted into the editor looks. It is obviously not the clear text, but rather a lot of HTML formatting the text itself.

 

Tekst bi bilo najbolje ručno napisati. Za formatiranje se trebaju koristiti komande koje sadržava sam editor. Naredbi ima dovoljno da se može prilično dobro modelirati tekst, tako da izgleda onako kako vi želite.

The text should be key-typed for best results. To do the formatting, you should use the command that the editor features. There are plenty of commands that will allow you to model the text very good. Just the way you want it to look.

Međutim, naravno da razumijemo potrebu za uštedom vremena, i da željeni tekst želite što prije odraditi. Ako želite brže, onda vam možemo predložiti jedan trik za skraćenje postupka:

 • Odete na izvor teksta (web stranica, Word dokument…)
 • Označite što želite
 • Izvršite Copy
 • Otvorite Notepad u Windowsima
 • Paste u Notepad
 • Opet označite cijeli tekst u Notepad-u
 • Copy u Notepadu
 • Paste u Green Panel editor.

However, we certainly understand the need to save time. And that you want to finish with the text as soon as possible. If you want quicker results, then we can give you a simple trick for a shorter process:

 • Go to the text source (web page, Word document…)
 • Select all the text you want
 • Copy the text
 • Open the Notepad in Windows
 • Paste into Notepad
 • Again, select the text in the Notepad
 • Copy from Notepad
 • Paste to the Green Panel editor.

Notepad će "ubiti" cijeli HTML formatting i ostviti će samo tekst.

Notepad will "kill" the entire HTML formatting and will leave you the clear text only.

Svi KB članci
Da biste redovno pratili sve naše novosti i zanimljivosti...