012 YouTube banneri

012 YouTube banners

Svi znamo da su ljudi više vizualne kreature. Nije tajna da sve manje ljudi voli čitati, a više vole pogledati kratki film. Video polako preuzima primat i u reklamiranju na webu.

We all know that humans are pretty more visual creatures. It’s no secret that people don’t like to read text so much, they prefer to view a shot video better. Video is slowly taking a lead in the web advertising too.

BizzyBeeShop sustav, u svim svojim grafičkim predlošcima (templejtima), sadrži ugrađenu mogućnost korištenja reklamnih Bannera. Na određenu banner regiju se obično postavi sličica i neki link (web stranica) na koji će banner voditi.

BizzyBeeShop system, in all its graphical templates, contain a built-in feature to use marketing banners. Usually you place an image and a link to a certain banner region/position that the banner will lead to (some web page).

Međutim, BizzyBeeShop ima mogućnost tzv. YouTube bannera. Takav banner isto sadrži sličicu, ali klik na takav banner otvara u posebnom prozoru YouTube video, koji korisnik samo treba kliknuti da pusti „Play“.

However, BizzyBeeShop contains also a feature so called YouTube banners. Such a banner also contains an image. But clicking to that banner will open a YouTube video in a popup window, and the user only needs to press Play button to go.

Kako ispravno koristiti sustav da biste to postigli pogledajte u sljedećim uputama.

How to properly use the system to achieve this result, please follow the next instructions.

 

1)

U osnovi YouTube banneri su identični onim slikovnim bannerima. Čak se na isti način mora i postaviti slika unutar Banner sustava u Green Panelu.

Basically, YouTube banners are identical to those normal-image banners. You have to even upload the banner image in the Bannering system in the Green Panel the same way.

Jedina razlika je u linku koji postavljate (Klik na banner vodi na Url).

The only difference is in the link you setup. (Banner target Url).

Sustav će prepoznati ukoliko taj link izgleda ovako:

The system will recognize that link, if it looks like this:

                https://www.youtube.com/embed/YOUTUBE_VIDEO_ID

Tada će postaviti sve preduvjete da se Video link otvori u „Play“ prozoru.

And it will setup all the required prerequisites, so that the video will open in the Play window.

 

2)

U Green Panelu, prilikom uređivanja bannera upišite sve podatke, kako ste to inače radili. Ubacite i sliku bannera.

In the Green Panel, you enter all the data, as you would normally do. Upload the banner image too.

 

3)

Pronađite video na YouTube sustavu, koji želite povezati na svoj banner. Otvorite ga, dakle, u browseru. Najjednostavniji način da dođete do ispravnog linka je na sljedeći način.

Find the video you want to link to your banner on the YouTube portal. Open it in the browser. The easiest way to obtain the correct link is the following way.

Ispod videa kliknite na link SHARE (na slici označeno strelicom 1).

Under the video, click to the SHARE link (marked as arrow 1 in the image).

U "Share" prozoru kliknite prvi link – EMBED (na slici označeno strelicom 2).

In the "Share" window, click the first link – EMBED (marked as arrow 2 in the image).

Otvoriti će se prozor s vašim videom, te aplikacijskim kodom sa strane (Na slici označeno crvenim pravokutnikom).

A window will be opened with your video, and the application code on the side (marked by red rectangle in the image).

Kliknite na taj kod i kopirajte ga (Copy). Bitan nam je samo plavi tekst.

Click on that code and Copy it. The blue text is the important part only.

 

U Notepadu ili nekom tekst editoru, zalijepite kopirani tekst. Obrišite sve, samo ostavite Embed link.

Using Notepad or any other text editor, Paste the copied text. Delete everything but the embed link.

Dobili ste nešto ovako:

You will get something like this:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_f4e-QYX2oQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

 

Izbrišite sve da vam ostane samo ovo:

Delete everything, so you’re left only with this:

https://www.youtube.com/embed/_f4e-QYX2oQ

 

Ovaj link kopirate i unesite ga u Green Panelu, u link na koji će voditi Banner (prva slika u ovom članku).

Copy this link and enter it in the Green Panel, under Banner Target Url (first image in this article).

 

 

Ispravno unesen link rezultirati će time da će se na vašem banneru pojaviti mali Play kružić, koji će aludirati posjetitelju weba mogućnost da se ovdje nalazi video koji može pogledati.

Correctly formatted link will result in that your banner on the web will now contain a little Play circle, which will give the visitor the information about the possibility to play the video here.

 

Klik na banner otvoriti će u popup prozoru Video.

Click on the banner will open the video in the popup window.

4)

Ukoliko želite da vam se video automatski pokrene prilikom klika na strelicu, tada ćete na kraju lika dodati tekst ?autoplay=1. Ovako:

If you want your video to play automatically when you click the arrow, than you will add teh text ?autoplay=1 ad the end of the link. Like this:

https://www.youtube.com/embed/_f4e-QYX2oQ?autoplay=1


 

Svi KB članci
Da biste redovno pratili sve naše novosti i zanimljivosti...