008: Sličice kategorija

Ponekad neka kategorija proizvoda sadrži veliki broj artikala. Tada, tipično otvaramo pod-kategorije i svrstavamo proizvode u te pod-kategorije. Tako postižemo bolji pregled proizvoda, bolju kategorizaciju, pretraživost proizvoda za kupca.

Kada kupac odabere prvu, vršnu kategoriju, prikazati će se lista sa velikim brojem artikala, koja je kupcu potpuno nepotrebna i ne koristi ničemu.

BizzyBeeShop ima mogućnost da dotičnu kategoriju napravite na način da, umjesto što prikazuje proizvode, prikazuje male sličice pod-kategorija, putem kojih će se kupca uputiti da uđe u pod-kategoriju prije nego gleda proizvode.

Evo primjera kako to izgleda, na ovom linku: https://bb_default_elegance.bizzybeeshop.com/informatika.aspx.

 

Da biste ovo postigli sami na svojoj BizzyBeeShop web trgovini, pratite sljedeće jednostavne upute.

Označavanje kategorije za Category Thumbnails

Dotičnu veliku kategoriju, koja ima puno proizvoda i pod-kategorija - podesite tako da u atributu "Poseban prikaz" odaberete opciju "Sličice podkategorija (CATEGORY_THUMBS)".

Nakon par minuta (refresh Web cachea) ta će se kategorija na webu prikazivati tako da će umjesto proizvoda pokazati pod-kategorije. Inicijalno bez slika. Ali to se lako dodaje, u sljedećem koraku.

Dodavanje sličica (thumbnails) pod-kategorijama

Svakoj pod-kategoriji sada možete dodati Thumbnail sličicu. Jednostavno uđete u promjenu pod-kategorije, te uploadate sličicu.

Na sljedećoj slici je opisan proces dodavanja Tunmbnail-a, pomoću strelica sa brojevima koji označavaju redosljed radnji.

Priprema sličice ovisi o Skinu (grafičkom templejtu) koji koristi Vaša web trgovina.

BizzyBeeShop templejti koriste 150x150 pixela sličicu JPG formata.

Vodite računa da ćete morati postaviti sličicu za svaki web koji imate. Teoretski, svaki web može imati drugačiju rezoluciju sličice koja se na njemu očekuje.

Svi KB članci
Da biste redovno pratili sve naše novosti i zanimljivosti...
Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo Newsletter logo