013 Check lista za izlazak web trgovine u produkciju

013 Checklist for publishing the web shop to production

Pokrenuti web trgovinu je vrlo jednostavno. Treba vam 10-15 minuta.

Starting your own web shop is very simple. It will take only 10-15 minutes.

Međutim, malo je zahtjevnije odraditi sve zadatke koji su potrebni da web trgovina bude spremna za izlazak u produkcijski rad, tj. pravu prodaju.

However, a little more complex process is - how to accomplish all the required tasks so your web shop is ready for production work. To actually sell.

Pratite ovdje posložene točke, jednu po jednu i ovako ćete sigurno najbrže doći do cilja.

Please follow all these tasks below, one by one, and that will get you to your goal faster.

 1. Otvaranje web trgovine na privremenoj adresi
 2. Rad s kategorijama
 3. Unos proizvoda, cijena i slika
 4. Odabir i zakup domene za vašu web trgovinu
 5. Mail server
 6. Inicijalna podešavanja web trgovine
 7. Resursi za dovršavanje i održavanje web trgovine
 8. Uređivanje web tekstova i priprema za produkciju
 9. Kreditne kartice
 1. Creating the web shop at the temporary web address
 2. Working with categories
 3. Creating the products, prices, product-images
 4. Choosing and buying the web domain for your shop
 5. Mail server
 6. Initial setup of your web shop
 7. Resources for completing and maintaining the web shop
 8. Editing web texts and preparing for production work
 9. Credit cards

 

1.Otvaranje web trgovine na privremenoj adresi

1.Creating the web shop at the temporary web address

Koristeći BizzyBeeShop platformu ovaj je korak vrlo jednostavan. Možete ga odraditi u 15-tak minuta. Kliknite na link https://www.bizzybeeshop.com, te pratite narančasti link "Sam pokreni svoj shop".

Using BizzyBeeShop platform this task is very simple. You can work through it in 15 minutes or even less. Please click the link https://www.bizzybeeshop.com, and follow the orange link "Sam pokreni svoj shop" - ("Start your own web shop by yourself").

Kako se ovo radi, pogledajte na sljedećem video linku.

You can check out the following video to see how this is done.

 

2.Rad s kategorijama

2.Working with categories

Nakon što ste pokrenuli web trgovinu, prvi i osnovni zadatak je kreirati zamišljenu kategorizaciju proizvoda. Zapamtite, ona u ovom trenutku ne mora biti konačna. Logično je da ćete je moći mijenjati cijelo vrijeme vašeg rada s web trgovinom.

After you’ve started your web shop, the first and main task is to create the product-categories you want on your web shop. Please note - the categories schema does not have to be final at this moment. Logically, you will be able to modify the categories any time in the future in your work with web shop.

Ulaskom u Green Panel vidjeti ćete s lijeve strane menu-opciju "Kategorije“.

By entering the Green Panel, you will see the menu-option “Categories” on the left-hand side.

Unesite zamišljenu hijerarhijsku strukturu kategorija.

Create the hierarchical category structure you imagined.

Proučite članak iz naše Baze znanja, koji vam pritom može biti jako od pomoći:

Please, carefully read the following article from our Knowledge base. It can help you in your work a lot:

https://www.bizzybeeshop.com/NewsDetails.aspx?newsId=f1818b22-f227-4976-a8f3-c69726010ff3

 

3.Unos proizvoda, cijena i slika

3.Creating the products, prices, product-images

Kada imate inicijalnu kategorizaciju, možete pristupiti upisivanju proizvoda. Ulaskom u Green Panel vidjeti ćete s lijeve strane menu-opciju "Proizvodi".

When you completed creating the initial category-structure, you can start creating products. Inside the Green Panel you will see the menu-option “Products“ on the left-hand side.

Vjerujemo da ćete se snaći. Svi naši trgovci su se bez problema snašli.

It is our belief that you will manage this by yourself. All our merchants were able to manage this with no problems.

Proučite sljedeće članke iz naše Baze znanja, koji vam pritom mogu biti jako od pomoći:

Please, inspect the following articles from our Knowledge base. Those articles can help you a lot in the process:

https://www.bizzybeeshop.com/NewsDetails.aspx?newsId=fa7d06fd-68d0-4290-9357-67000cbc27f9

https://www.bizzybeeshop.com/NewsDetails.aspx?newsId=7667570e-3365-451c-a073-a09fea13df9d

 

4.Odabir i zakup domene za vašu web trgovinu

4.Choosing and buying the web domain for your shop

Odabir dobrog imena domene je prilično važan korak. Sigurno želite imati zvučno ime domene. Međutim, je li domena koju ste zamislili još uvijek slobodna ili je već zauzeta, treba provjeriti.

Choosing the perfect domain name is very important step. You surely want to have the domain name that stands out. However, is the domain you want available, or is it already taken - you will need to check.

Najlakše je provjeriti tako da upišete naziv domene u sljedeću stranicu: www.regica.net

The simplest way to check the domain availability is to enter its name on the following page: www.regica.net

Ako ste našli naziv domene koji je slobodan, slobodno nam javite. Mi ćemo napraviti zakup za vas, otvoriti DNS server zone i napraviti da sve profunkcionira.

If you found the domain name that is available, feel free to tell us that. We can make the purchase for you, create and open the DNS server zones, and basically make everything work.

 

5.Mail server

Mail server na vašoj novoj domeni je poželjan, ali nije obavezan. Ukoliko želite imati e-mail koji će biti kao info@vasa-domena.com, prodaja@vasa-domena.net ili webshop@vasa-domena.hr, biti će potrebno zakupiti mail server.

Mail server working on your domain is preferable, nut not mandatory. In case you want the email address such as info@your-domain.com, sales@your-domain.net or webshop@your-domain.hr, you will need to purchase a virtual mail server.

Neki trgovci odlučuju koristiti svoj postojeći e-mail za komunikaciju na web trgovini, kao što je mojeime@gmail.com.

Some merchants decide to use their existing email address for web shop communication, such as myname@gmail.com.

Što god odlučite – slobodno nam javite. Mi možemo napraviti zakup mail servera za vas, podesiti sve u DNS serveru i voditi vas dalje.

Whatever you decide - feel free to tell us your decision. We can make the purchase for you, setup everything in the DNS server and help you along the way.

 

6.Inicijalna podešavanja web trgovine

6.Initial setup of your web shop

Obavezno  pogledajte sljedeći video, koji će vam dati informacije kako postaviti logotip web trgovine i odraditi neke dodatne manje radnje.

We strongly advise to check out the next video. It will give you the information on how to upload the web shop logo, and how to setup several other tasks.

 

7.Resursi za dovršavanje i održavanje web trgovine

7.Resources for completing and maintaining the web shop

Postavljamo par linkova gdje možete dodatno još naučiti kako i što održavati.

Here are few links where you can learn few thing more on how to maintain things on your webshop.

 

Naš YouTube kanal ima korisnih videa:

BizzyBeeShop YouTube channel contains very useful videos:

https://www.youtube.com/channel/UCSXvLUYOe-9yN3jEHLvyniA

 

Baza znanja sa zanimljivim i korisnim savjetima:

Knowledge base containing interesting and useful advices:

https://www.bizzybeeshop.com/kb.aspx

 

Naš blog s brojnim člancima i savjetima:

Our blog with numerous articles and suggestions:

https://www.bizzybeeshop.com/News.aspx

 

Naša Facebook stranica, koju savjetujemo da LAJKATE, jer tu redovito nešto objavljujemo, pa vam je tako najlakše ostati informirani.

Our Facebook page – we advise you to LIKE, for this is the place we publish articles on regular bases. This is the best way to stay informed.

https://www.facebook.com/iLoveMyBizzyBeeShop

 

8.Uređivanje web tekstova i priprema za produkciju

8.Editing web texts and preparing for production work

Da biste dovršili inicijalni setup web trgovine, morate obavezno ažurirati sve web tekstove.

To su stranice:

https://www.vasa-domena.com/o-nama.aspx

https://www.vasa-domena.com/kontakt.aspx

https://www.vasa-domena.com/nacini-placanja.aspx

https://www.vasa-domena.com/nacini-dostave.aspx

https://www.vasa-domena.com/uvjeti-koristenja.aspx

https://www.vasa-domena.com/privatnost-podataka.aspx

 

To complete the initial setup of your web shop, you will need to update all the Web-Texts.

The pages containing those Texts are:

https://www.your-domain.com/about-us.aspx

https://www.your-domain.com/contact.aspx

https://www.your-domain.com/payment-methods.aspx

https://www.your-domain.com/shipping-methods.aspx

https://www.your-domain.com/terms-of-use.aspx

https://www.your-domain.com/privacy-information.aspx

 

Inicijalno su postavljeni tekstovi koje možete samo dopuniti, ažurirati i prilagoditi vašim poslovnim uvjetima.

Initial Texts are already implemented, and you can just edit them, update, modify and adapt to your business needs.

 

Svi se tekstovi održavaju putem Green Panela, ovdje:

All Web-Texts are maintained via Green Panel, here:

https://admin.moja-trgovina.net/WebContent.aspx

 

Vodite računa da bi to trebalo odraditi što prije, da kupci ne počnu kupovati s ovim generičkim tekstovima.

Be aware that these tasks should be completed as soon as possible, so the buyers don’t start buying products with these generic texts.

S druge strane, kartičari će obavezno pregledati web, i svi tekstovi moraju biti uređeni na način da odgovaraju stvarnoj poslovnoj situaciji.

On the other hand, the credit card companies will surely analyze your web, so all the Texts must be modified in a way they reflect the real business situation.

U protivnom neće htjeti ugovoriti kartično plaćanje putem weba s vašom tvrtkom.

If that is not the case, the credit card companies will not be willing to make the contract with your company.

 

9.Kreditne kartice

9.Credit cards

Kada sredite ove točke, javite nam se da idemo u ugovaranje kartičnog poslovanja.

Once you take care of all these previous tasks, please contact us, so that we can proceed to Credit card payments contracting.

Inicijalno ne morate vi ništa napraviti, sve mi moramo pokrenuti.

You don’t have to do anything first. We have to initiate everything.

Postoje dokumenti koje:

 • ćemo mi pripremiti za vas
 • poslati vama na dopune i ažuriranje
 • vi ćete te dokumente vratiti nama
 • mi ćemo inicirati ugovaranje s kartičnim kućama
 • vi ćete potpisati ugovore s kartičarima, nakon što vas oni nazovu i dogovore ugovaranje
 • kartičari će nama poslati tehničke parametre za unos u sustav
 • mi ćemo omogućiti kartično plaćanje za vašu web trgovinu

There are documents that:

 • we will prepare for you
 • send them to you for modification and filling in the company actual data
 • you will return those documents to us
 • we will initiate the contracting with the Credit card companies
 • you will sign the contracts with the credit card companies, after they call you and agree on the contracting
 • the credit card companies will send the technical data to us, so we can enter those in the system
 • we will enable the credit card payments for your web shop

 

 

 

Za sada toliko.

That’s it for now.

Ako ima pitanja - tu smo.

For any questions - don’t hesitate to ask us.

Vaša BizzyBeeShop ekipa.

Your BizzyBeeShop team.

Svi KB članci
Da biste redovno pratili sve naše novosti i zanimljivosti...