010: Izdvojeni proizvodi na naslovnici - Opcije prikaza

010: Featured product on the Homepage - Display options

Svaka naslovnica web trgovine u sustavu BizzyBeeShop.com sadrži segment izdvojenih proizvoda. Na taj način možete kupcima izdvojiti najvažnije ili najbolje iz vaše ponude.

Each web shop homepage in the BizzyBeeShop.com system contans of featured products segment. That way you can select the most important or the best selling products from your offering for buyers.

BizzyBeeShop vam daje mogućnost da konfigurirate način prikaza ove liste.

BizzyBeeShop gives you the possibility to configure the way how this list is displayed.

Konfiguracija prikaza liste vrši se promjenom Web Parametra: HOMEPAGE_PRODUCTLIST_DISPLAY. Promjenu vršite u Green Panelu na sljedeći način:

Web Trgovina (gore) > Web trgovine (lijevo) > odaberite POSTAVKE kod Vaše web trgovine. Kliknite UREDI kod parametra HOMEPAGE_PRODUCTLIST_DISPLAY.

Configuration of how the list is displayed is made by modifying the Web Parameter: HOMEPAGE_PRODUCTLIST_DISPLAY. The modification is made in Green Panelu the following way:

WebShop (upper menu) > Webshops (left menu) > choose SETTINGS at your Webshop. Click EDIT at the parameter HOMEPAGE_PRODUCTLIST_DISPLAY.

PRODUCTLIST (default)

Incijalno (by-default) se lista proizvoda prikazuje, uvijek sa postavljenim maksimalnim brojem od 12 artikala.

Intially, by-default, the product list is displayed, always with the configured number of maximum number of 12 products.

Broj artikala možete promijeniti na manje ili više promjenom Web Parametra HOMEPAGE_CUSTOM_LIST_MAXITEMCOUNT u Postavkama Web trgovine.

The number of products can be changed to be more or less, by simply changing the Web parameter HOMEPAGE_CUSTOM_LIST_MAXITEMCOUNT in the Settings of the Webshop.

PRODUCTCAROUSEL

Listu artikala možete prikazati i kao Product-Carousel. Kontrola koja ima strelice lijevo i desno putem kojeg se mogu listati proizvodi.

The product list can be displayed also as Product-Carousel. This web control is consisted of left and right arrows, using which you can scroll the products.

NOLIST

Ukoliko ne želite listu, možete čak odabrati i da se cijela lista sakrije i ne prikazuje.

If you do not wand any list on the homepage, you can even choose to select the option that the entire list is hidden, not displayed.

 

Ne zaboravite: Ako želite odmah vidjeti promjene na web stranici, nakon snimanja Web parametra ne zaboravite da morate očistiti Cache (Clear Cache gumb).

Remember: If you want the see the changes right away on the homepage, after you save the Web parameter, don't forget you'll have to chear the Cache (Clear Cache button).

 

Svi KB članci
Da biste redovno pratili sve naše novosti i zanimljivosti...