006: Promjene snimljene na proizvodu mi se ne vide odmah na webu

006: The changes I made to a product are not displayed on the web right away

Opisivanje proizvoda u Green Panelu se radi na način da upisujete odgovarajuće podatke u atribucije proizvoda. Nakon uspješnog upisivanja potrebno je izvršiti snimanje (Snimi) proizvoda.

Describing products in the Green Panel is performed by entering specific data in the product attributes. After you successfully attribute the product, you need to Save the product.

Ukoliko odmah nakon upisivanja i snimanja idete napraviti Refresh stranice proizvoda na webu, s ciljem da pogledate jesu li se promjene izvršile – ponekad možete vidjeti kao da se promjene nisu izvršile.

If you head to the web site immediately after you Save the product, and you do the Page Refresh so you can see the changes – sometimes it can occur as if the changes are not been made.

Razlog tome nije to da ste nešto Vi krivo napravili. Promjene će se vidjeti kroz par minuta.

The reason to that is not you. You have done nothing wrong. The changes will be visible in a matter of minutes.

Web cache

Web stranica prikazuje podatke snimljene u bazi podataka. Bazu podataka proizvoda punite Vi, na način da proizvod opisujete u Green Panelu.

The Web page shows the data saved in the database. The database is filled by you, in a way to fill the data in Green Panel.

Web stranica ne ide svakim Refreshom dohvaćati podatke iz baze podataka. Prvi puta kada netko otvori vaš proizvod na web stranici, sustav dohvaća podatke iz baze podataka i sprema te podatke u tzv. Web cache privremenu memoriju na web serveru. Svaki sljedeći pokušaj prikaza tog proizvoda na stranici (kao npr. Refresh stranice proizvoda), rezultirati će time da sustav neće ponovo dohvaćati podatke iz baze, već će iskoristiti sadržaj spremljen u Web cache memoriju. Time sustav ne opterećuje bazu podataka i mrežni promet na serveru, pa se samim time povećavaju performanse web stranice.

The web page does not go to fetch the data from the database with each Page Refresh. First time someone opens your product on the web page, the system fetches the data from the database and saves this data in the so-called Web cache, temporary memory in the web server. Each following fetch of that product on the web (as Product Page Refresh), will result in that the system will not fetch the data again from the database. The system will use the data stored in the Web cache memory. This way, the system does not burden the database or the network traffic on the server. Therefore it increases the performance of the Web site.

Web cache sustav je napravljen tako da tipično nakon nekoliko minuta očisti Web cache memoriju i ponovo učita proizvod iz baze podataka.

Web cache system is created so the data is cleared after few minute from the Web cache memory, and re-reads again the product from the database.

Clear cache funkcionalnost / Clear cache functionality

Znamo da je ponekad frustrirajuće kada ne možete odmah vidjeti svoje promjene na webu. Ali tako mora sustav raditi.

We are aware that sometimes it’s frustrating when you cannot see your changes on the web right away. But this is the way the system has to work.

Kako bismo pomogli našim trgovcima koji održavaju podatke proizvoda, postoji način da ručno "forsirate" čišćenje Web cache memorije.

To help our merchants, and their workers that maintain the product data, there is a way you can manually force the clearing of the Web cache memory.

Evo kako to izvesti u koracima (dolje su slike):

 • Otvorite stranicu svog proizvoda na webu u jednom browser Tabu
 • Otvorite isti taj proizvod u Green Panel-u, gdje ćete vršiti opisivanje, u drugom browser Tabu
 • U trećem browser Tabu otvorite sljedeće: Green Panel > Web trgovina (gore) > Web trgovine (lijevo)
 • U drugom Tabu (Green Panel proizvod) izmijenite neke podatke na proizvodu, te Snimite
 • U prvom Tabu napravite Refresh stranice. Vidjeti ćete da se izmjene ne prikazuju
 • U trećem Tabu, desno od Vašeg weba kliknite gumb "CLEAR CACHE“
 • U prvom Tabu ponovno napravite Refresh stranice. Sve napravljene promjene su sada vidljive.

Here’s how to perform this in steps (pictures below):

 • Open the page of your product on the Web in one Browser tab
 • Open the same product in the Green Panel, where you will make the changes, in the second browser tab
 • In the third browser tab you open the next page: Green Panel > Webshop (upper menu) > Webshops (left menu)
 • In the second tab (Green Panel product) make some changes to the product, then Save
 • In the first tab, you make the Page Refresh. You will see that the changes are not visible.
 • In the third tab, to the right of your web, you click the button “CLEAR CACHE“
 • In the first tab you go and do the Page Refresh again. All the changes you’ve made will be visible on the web now.

Nadamo se da smo pomogli i olakšali održavanje podataka o proizvodima.

We hope we helped somehow, and made the product data maintenance easier.

Svi KB članci
Da biste redovno pratili sve naše novosti i zanimljivosti...