009: YouTube video se ne prikazuje na proizvodu

009: YouTube video is not displayed on the product page

U Green panelu možete upisati uz proizvod jedan ili više YouTube videa, koji će se onda prikazati uz proizvod. Međutim, treba voditi računa da se link do YouTube videa ispravno upiše.

Using Green Panel you are able to assign one or more YouTube videos to a product. Those videos will be displayed on the product page. However, you must be careful and enter the YouTube video link the correct way.

Ponekad dobijemo link na video u različitim formatima. Primjerice ovakav link: https://youtu.be/Su1LOpjvdZ4.

Sometimes we obtain the link to video in different forms. For instance the link like this: https://youtu.be/Su1LOpjvdZ4.

Ako takav link upišete u Green panel pod atributom YouTube film u proizvodu, onda se vaš video neće prikazati na stranici proizvoda.

If you add the link in Green Panel in this form under the YouTube film attribute , then your video will not be displayed on the product page.

Ono što trebate upisati je puni link u ovom formatu: https://www.youtube.com/watch?v=Su1LOpjvdZ4.

What you need to do, is enter the full link in this format: https://www.youtube.com/watch?v=Su1LOpjvdZ4.

Do punog linka možete doći tako da jednostavno otvorite video (klik na prvi link) u browseru i kopirate link koji se nalazi u browseru.

To get the full link, all you need to do is simply open your link (click to first link) in the browser and Copy the URL that you will find in the browser.

Tako snimljen link će rezultirati ispravnim prikazivanjem YouTube videa na stranici proizvoda.

The link you saved in this manner will result in the correct way to display the YouTube video on the product page.

Kada ispravno unesete YouTube link u proizvod u Green panelu - ne zaboravite snimiti proizvod.

Once you correctly enter the YouTube link in the product in the Green Panel - don't forget to save the product.

Svi KB članci
Da biste redovno pratili sve naše novosti i zanimljivosti...