005: GOOGLE_SITE_VERIFICATION_KEY

005: GOOGLE_SITE_VERIFICATION_KEY

Google ponekad, za neke svoje alate i servise, zahtijeva verifikaciju vlasništva Vaše web trgovine. Tipičan servis koji to zahtijeva je Google Search services.

Sometimes Google, for the purpose of their own tools and services, needs the verification of the ownership of your Web shop. Google Search Service is the typical service requiring that.

Google može vlasništvo nad Vašim webom verifcirati na više načina. Za verfikaciju vlasništva Vaše BizzyBeeShop web trgovine, odaberite način verifikacije putem postavljanja koda u HEAD tag Vaše web trgovine.

Google can verify your domain ownership in a few ways. To verify the ownership of your BizzyBeeShop web shop, you will need to choose to verify by setting up a code in the HEAD tag of your web shop.

Google će tada generirati kod koji izgleda otprilike ovako:

Google will then generate a code that looks something like this:

<meta name="google-site-verification" content="gc11Pc7PRq2352VktLTeJ4ffRAyIN_A4rovnYl01iv50" />

 

Tada na Green Panelu odete ovdje:

In the Green Panel then you then go here:

Web Trgovina (gore) > Web trgovine (lijevo) > odaberite POSTAVKE kod Vaše web trgovine. Kliknite EDIT kod parametra: GOOGLE_SITE_VERIFICATION_KEY.

Webshop (upper menu) > Webshops (left menu) > choose SETTINGS at your Web shop. Click EDIT at the parameter: GOOGLE_SITE_VERIFICATION_KEY.

Kopirajte i zalijepite kod koji Vam je Google izgenerirao (samo vrijednost parametra). Tako da dobijete otprilike ovako:

Copy and Paste the code Google generated (only the parameter value). You should have something like this:

Pričekajte cca. 5 minuta i onda ponovno zatražite Google da verificira Vašu stranicu.

Wait for approx. 5 minutes and then request Google to verify your Web page again.

Svi KB članci
Da biste redovno pratili sve naše novosti i zanimljivosti...