005: GOOGLE_SITE_VERIFICATION_KEY

Google ponekad, za neke svoje alate i servise, zahtijeva verifikaciju vlasništva Vaše web trgovine. Tipičan servis koji to zahtijeva je Google Search services.

Google može vlasništvo nad Vašim webom verifcirati na više načina. Za verfikaciju vlasništva Vaše BizzyBeeShop web trgovine, odaberite način verifikacije putem postavljanja koda u HEAD tag Vaše web trgovine.

Google će tada generirati kod koji izgleda otprilike ovako:

<meta name="google-site-verification" content="gc11Pc7PRq2352VktLTeJ4ffRAyIN_A4rovnYl01iv50" />

 

Tada na Green Panelu odete ovdje:

Web Trgovina (gore) > Web trgovine (lijevo) > odaberite POSTAVKE kod Vaše web trgovine. Kliknite EDIT kod parametra: GOOGLE_SITE_VERIFICATION_KEY.

Kopirajte i zalijepite kod koji Vam je Google izgenerirao (samo vrijednost parametra). Tako da dobijete otprilike ovako:

Pričekajte cca. 5 minuta i onda ponovno zatražite Google da verificira Vašu stranicu.

Svi KB članci
Da biste redovno pratili sve naše novosti i zanimljivosti...
Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo Newsletter logo